Møte og selskap

Har du bruk for lokaler til møter, konferansar eller selskapslokale?

Hos Bømlo kulturhus kan de leige møterom frå 10-350 personar (Bømlo Kulturhus utleige)
Bestiller de hos kulturhuset, ordner de med mat bestilling hos oss og de får alt på ein faktura.
Fullstendig meny for møtemat, finner ein her møtemathar de andre ynskjer samarbeider me gjerne.

Mindre møter kan eta inne hos oss på Gaffel & Vaffel, større møter kan bruke både cafè og foajeen.
Ynskjer de lokale på kveldstid kan Mesaninen inne på caféen dekkes til 28-30 stk heile caféen til ca 70.

Ynskjer du eit større lokale på kveldstid kan me i samarbeid med Kulturhuset leige ut foajeen.